Teksten | CD bestelle | Muzykteater | Thús | Kontakt

Fragmenten uit 'Weima & vd Werf yn it Frysk 2'.

1
Jaloersk op myn broers  
2
Seis wiken  
3
My dei  
4
De man  
5
De moarn  
6
De nacht  
7
De wedstriid  
8
In Fries  
9
Ealjebij  
10
Simmer  
11
De wrâld binnen berik  
12
Boartsje  
13
De leafde  
14
't Komt altyd wol goed  
15
Do  
16
Dizze stêd  
17
De stoarm  
18
Hjoed is fantastysk  
19
Lytse dingen  
20
Thús (single edit)